سریال خارجی (دوبله)

مجموعه ساعتی با آلفرد هیچکاک (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز 155/96/960014

سریال رستاخیز تفنگها (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز 155/96/8524173

سریال افسانه سامبونگ (دوبله فارسی)
25,000 تومان

شماره مجوز 155/96/873690

سریال افسانه شینگن (دوبله)
25,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/9356247

سریال کره ای کیمیاگر (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/226801

سریال خط هوایی شمال (دوبله)
6,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/226247

سریال فرار از زندان (فصل اول)(دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082411

سریال فرار از زندان (فصل دوم)(دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082412

سریال فرار از زندان (فصل سوم)(دوبله)
6,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082413

سریال فرار از زندان (فصل چهارم)(دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082414

سریال ریشه ها 2 (نسل بعدی - دوبله)
6,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/1012011

مجموعه آلفرد هیچکاک تقدیم می کند
20,000 تومان

شماره مجوز 155/95/4204002