سریال خارجی (دوبله)

سریال خانه کوچک (فصل 7) - دوبله
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/5696855

سریال خانه کوچک (فصل 8) - دوبله
8,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/5696856

سریال خانه کوچک (فصل 9) - دوبله
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/5696857

سریال خانه کوچک (فصل 6) - دوبله
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/5696854

مجموعه ساعتی با آلفرد هیچکاک (دوبله فارسی)
16,000 تومان

شماره مجوز 155/96/960014

سریال رستاخیز تفنگها (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز 155/96/8524173

سریال افسانه سامبونگ (دوبله فارسی)
45,000 تومان

شماره مجوز 155/96/873690

سریال افسانه شینگن (دوبله)
25,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/9356247

سریال کره ای کیمیاگر (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/226801

سریال خط هوایی شمال (دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/226247

سریال فرار از زندان (فصل اول)(دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082411

سریال فرار از زندان (فصل دوم)(دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082412