سریال خارجی (دوبله)

سریال سیلاس (دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/965414

سریال دوست مشترک ما (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/6357147

سریال خرت و پرت فروشی کهنه بی دروپیکر (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/968521

سریال پادشاهان قصرهای پوشالی (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/998247

سریال برادران شیردل (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/241475

سریال ماجراهای هایدی (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/20704

سریال جویندگان طلا در آلاسکا (دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/968741

سریال خارجی پول کثیف (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/111242

سریال بی عدالتی (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/3652474

سریال نشان سرخ (دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/3625472

مجموعه فیلمهای کلاسیک شرلوک هلمز (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/965414

سریال پلیسی پائولا (دوبله فارسی)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/202147