سریال خارجی (دوبله)

سریال پاندروسا (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/101244

سریال گروه تجسس (7) - دوبله
16,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/987789

سریال پلیسی سوئینی (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/221100

سریال دشمن دیرین (دوبله فارسی)
5,000 تومان

کیفیت عالی

سریال مادر پرتوقع (دوبله فارسی)
5,000 تومان

کیفیت عالی

سریال شرلوک (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/3652474

سریال مظنونین (کامل)(دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/87/6003001

سریال فیلیپو (دوبله فارسی)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/6357147

سریال هشدار برای کبرا 11 (دوبله فارسی)
40,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/965551

سریال کلید اسرار (حدود 100 اپیزود کیفیت عالی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/874471

سریال وکیل تاسکا (دوبله - سری کامل)
16,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/221114

سریال مرکز پزشکی (دوبله 89 قسمت)
40,000 تومان

کیفیت عالی