سریال کره ای (دوبله)

سریال افسانه سه برادر
40,000 تومان

شماره مجوز : 155/97/6350745

سریال بخش قلب
16,000 تومان

شماره مجوز : 155/97/6350114

سریال وضعیت اضطراری (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/3698575

سریال ریومادن (دوبله)
25,000 تومان

شماره مجوز 155/96/823791

سریال افسانه سامبونگ (دوبله فارسی)
45,000 تومان

شماره مجوز 155/96/873690

سریال افسانه شینگن (دوبله)
25,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/9356247

سریال کره ای کیمیاگر (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/226801

سریال رویای فرمانروای بزرگ (دوبله)
30,000 تومان

شماره مجوز 155/95/4289917

سریال پزشکان جوان (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز 155/95/5398147

سریال فرار از قصر
20,000 تومان

شماره مجوز 155/95/857002

سریال پاستا (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز 155/94/332147

سریال دختر امپراطور (دوبله)
48,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/968741