سریال کره ای (دوبله)

سریال شام (دوبله فارسی)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/90902

سریال سالهای دور از خانه (اوشین)-(دوبله فارسی)
50,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/6358742

سریال راز گنج پنهان (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/321014

سریال داستان زندگی هانیکو (دوبله صداوسیما)
24,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/968741

سریال گنجینه معبد (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/36914

سریال متشکرم ( دوبله فارسی)
16,000 تومان

شماره مجوز: 155/85/968741

سریال امپراطور دریا (دوبله فارسی)
48,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/300054

سریال جواهری در قصر (یانگوم) - دوبله فارسی
50,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/6358742

سریال رودخانه ماه (دوبله فارسی)
24,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/90902