سریال کره ای (دوبله)

سریال داستان زندگی هانیکو (دوبله صداوسیما)
18,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/968741

سریال گنجینه معبد (دوبله فارسی)
9,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/36914

سریال متشکرم ( دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/85/968741

سریال امپراطور دریا (دوبله فارسی)
30,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/300054

سریال جواهری در قصر (یانگوم) - دوبله فارسی
34,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/6358742

سریال رودخانه ماه (دوبله فارسی)
18,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/90902

سریال بازگشت خوشبختی (دوبله فارسی)
23,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/36914