سریال کره ای (دوبله)

سریال بازگشت خوشبختی (دوبله فارسی)
23,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/36914

سریال افسانه شجاعان (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/889341

سریال کره ای دو دوست (دوبله شده صداوسیما)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/360021

سریال افسانه جومونگ (کامل - دوبله شده صداوسیما)
45,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/6587411