آبمیوه گیر دستی
آبمیوه گیر دستی

 

آبمیوه گیری دستی

آبلیموگیری دستی جادویی
کافیست لیمو را از وسط دو نیم کرده و هر نصفه را جداگانه در داخل این آبلیمو گیری بگذارید و دسته را فشار دهید حال شما ابلیمو در اختیار دارید . با این دستگاه بینظیر به ساده ترین شکل ممکن اب هر نوع مرکباتی را میتوانید بگیرید و نوش جان کنید .
آبلیموگیری جادویی وسیله ای است که در آشپزخانه بسیار به کارتان می آید و سرع کار شما را بالا می برد.
با این دستگاه بینظیر به ساده ترین شکل ممکن اب هر نوع مرکباتی
را میتوانید بگیرید و نوش جان کنید