تمام محصولات سایت ضبط شده از شبک های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران دوبله شده و سانسور شده میباشد.

تمام محصولات از زمان ثبت فاکتور به مدت دو ماه دارای گارانتی تعویض بصورت رایگان خواهد بود و بعد از زمان فوق شامل 50% هزینه محصول و هزینه کامل ارسال خواهد بود .

در صورت انصراف مشتری و پشیمانی از خرید هزینه های ارسال بعهده وی خواهد بود.